Stichting Vrienden van de NVB

Stchting Vrienden van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie

 Onze stichting beoogt de kwaliteit van de bloedtransfusiegeneeskunde in Nederland te bevorderen. Wij doen dat door het ondersteunen van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie bij het realiseren van hun doelstellingen. De Stichting is opgericht op 17 september 2014.


De Stichting is niet in de gelegenheid bij te dragen aan de financiering van wetenschappelijk onderzoek. Wel kunnen wij in beperkte mate ondersteunen bij coördinerende activiteiten en kennisoverdracht. In de afgelopen jaren hebben wij onder meer financieel bijgedragen aan het ondersteunen van de activiteiten van het Kennisplatform Zuidoost, Deskundigheidsbevordering Hemovigilantie en het  Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek.

Bent u lid van de NVB en heeft u suggesties of concrete voorstellen waaraan onze Stichting mogelijk een financiële bijdrage zou kunnen leveren, neemt u dan contact op met het bestuur. Het bestuur van de Stichting besluit over financiering.

 

 

 

 

 

 


.