Stichting Vrienden van de NVB

Stchting Vrienden van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie

De statuten van de Stichting zijn beschikbaar als pdf.