Stichting Vrienden van de NVB

Stchting Vrienden van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie

Subsidie voor onderzoek naar rode cel-concentraten uit navelstrengbloed voor transfusie in premature neonaten.

In 2020 heeft de Stichting Wetenschappelijk Fonds Bloedbank Midden-Nederland (WFBMN) zich opgeheven. Het resterend kapitaal is overgedragen aan de Stichting Vrienden van de NVB met het specifieke doel dit te besteden aan een onderzoekproject te selecteren door het Consortium Transfusiegeneeskundig Onderzoek, een werkgroep van de NVB. 

Het Consortium heeft in november 2022 een project geselecteerd, ingediend door Dr Thomas Klei van de afdeling Product- en procesontwikkeling van Sanquin Bloedbank. Bij het project zijn verschillende regio’s betrokken. Uit Midden-Nederlands  is  Prof dr Kitty Bloemenkamp (Afd Verloskunde, Universitair Medisch Centrum Utrecht) de vertgenwoordiger in dit project. De 'nalatenschap' van de WFBMN is daarmee op de juiste plaats terecht gekomen. Lees meer over het onderzoek op de website van de NVB. (6 december 2022)