Stichting Vrienden van de NVB

Stchting Vrienden van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie

De Stichting Vrienden van de NVB biedt jaarlijks een tweetal scholarships aan van maximaal 1250 euro als bijdrage aan een werk- of studiebezoek aan het buitenland. 

Het doel van het scholarship betreft een educatief doel voor de aanvrager, bijvoorbeeld het uitwisselen van best practices, onderzoek, of het aanleren van technieken.
De aanvrager of diens begeleider dient NVB lid te zijn op het moment van de aanvraag en het daadwerkelijke bezoek.

Meer informatie treft u aan in de voorwaarden.

Indienen kan via dit formulier (Engelstalig) met de daarin gevraagde bijlagen. 

Deadline: 31 mei 2023 voor bezoeken in het academisch jaar 2023 - 2024.

Vragen: neem contact op met het bestuur per email