Stichting Vrienden van de NVB

Stchting Vrienden van de Nederlandse Vereniging voor Bloedtransfusie

De Stichting Vrienden van de NVB biedt jaarlijks een tweetal scholarships aan van maximaal 2500 euro voor een werk- of studiebezoek aan het buitenland. Eén van deze scholarships kan een ‘incoming’ scholarship zijn.
Het doel van het scholarship betreft een educatief doel voor de aanvrager, bijvoorbeeld het uitwisselen van best practices, onderzoek, of het aanleren van technieken.
De aanvrager of diens begeleider dient NVB lid te zijn op het moment van de aanvraag en het daadwerkelijke bezoek.
Meer informatie treft u aan in de voorwaarden (NL) / conditions (EN).

The Foundation Friends of the DBTS makes two scholarships available per year. One of these scholarships can be an 'incoming' scholarship for a working visit to the Netherlands.


Indienen kan via dit formulier / application form (Engelstalig) met de daarin gevraagde bijlagen. 

Deadline: 1 juli 2024 voor bezoeken in het academisch jaar 2024 - 2025.

Vragen: neem contact op met het bestuur per email